Súng phun sơn Anest Iwata LPH-101-164LVS

Súng phun sơn Anest iwata LPH-101-164LVS tiết kiệm đến 30% lượng sơn so với các loai súng thông thường khác ,với kimbec 1.4 mm ,sử dụng cốc chứa sơn 600 ml ,1000 ml

Súng phun sơn Anest Iwata LPH-101-164LVS

  • Mã SP:LPH-101-164LVS
  • Giá bán:Liên hệ Đặt mua

Chi tiết súng phun sơn Anest Iwata LPH-101-164LVS

 
Model
Item LPH-101-124LVG LPH-101-144LVG LPH-101-164LVG
Previous model LPH-100-124LVG LPH-100-144LVG LPH-100-164LVG
Type of feed Gravity
Nozzle orifice
(mm)
1.2 1.4 1.6
Atomizing air pressure
(MPa)
0.1 0.13
Air pressure inside air cap
(MPa)
0.05 0.07
Air consumption
(L/min)
200 240
Fluid output
(mL/min)
80* 130* 100
Pattern width
(mm)
200* 220* 220
High atomization
Applied air cap model LV4
Required air compressor
(kW)
1.5  2.2
Mass
(g)
295
Application Automotive refinishing 
(Touch-ups  block paint)
 
  Model
Item LPH-101-184LVG LPH-101-124LVS LPH-101-144LVS
Previous model - LPH-100-144LVS
Type of feed Gravity Suction
Nozzle orifice
(mm)
1.8 1.2 1.4
Atomizing air pressure
(MPa)
0.13 0.1
Air pressure inside air cap
(MPa)
0.07 0.05
Air consumption
(L/min)
240 200
Fluid output
(mL/min)
120 60* 80*
Pattern width
(mm)
210 170* 180*
High atomization
Applied air cap model LV4
Required air compressor
(kW)
1.5  2.2
Mass
(g)
295
Applications Automotive refinishing
(Touch-ups shading)
Automotive refinishing 
(Touch-ups  Block paint)
 
  Model
Item LPH-101-164LVS LPH-101-082LVP LPH-101-102LVP
Previous model LPH-100-164LVS -
Type of feed Suction Pressure
Nozzle orifice
(mm)
1.6 0.8 1.0
Atomizing air pressure
(MPa)
0.1 0.18
Air pressure inside air cap
(MPa)
0.05
Air consumption
(L/min)
200 280
Fluid output
(mL/min)
95* 100 150
Pattern width
(mm)
190* 230 250
High atomization
Applied air cap model LV4 LV6
Required air compressor
(kW)
1.5  2.2
Mass
(g)
295
Applications Automotive refinishing 
(Touch-ups Block paint) 
Automotive refinishing metal, plastic
 
  Model
Item LPH-101-081P LPH-101-101P LPH-101-122P
Previous model - LPH-100-122P
Type of feed Pressure
Nozzle orifice
(mm)
0.8 1 1.2
Atomizing air pressure
(MPa)
0.26 0.34
Air pressure inside air cap
(MPa)
0.07
Air consumption
(L/min)
430 530
Fluid output
(mL/min)
100 150 350
Pattern width
(mm)
170 200 270
High atomization
Applied air cap model E1 G2
Required air compressor
(kW)
1.5  2.2 2.2  3.7
Mass
(g)
295
Applications Metal, woodwork, resin, painting Metal,Wood,Plastic
 
  Model
Item LPH-101-131P LPH-101-151P
Previous model -
Type of feed Pressure
Nozzle orifice
(mm)
1.3 1.5
Atomizing air pressure
(MPa)
0.26
Air pressure inside air cap
(MPa)
0.07
Air consumption
(L/min)
430
Fluid output
(mL/min)
200
Pattern width
(mm)
280
High atomization
Applied air cap model E1
Required air compressor
(kW)
1.5  2.2
Mass
(g)
295
Applications Metal, woodwork, resin, painting
Spray distance: 200mm
Paint viscosity: 20sec/NK-2. * marked ones: 12sec/NK-2
Fluid nipple G1/4, air nipple G1/4

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
/* */