Súng phun sơn Anest Iwata W400

Súng phun sơn Anest Iwata W400 ,sử dụng cho ngành: ô tô, gỗ, điện thoại, máy tính,....

Súng phun sơn Anest Iwata W400

Thông số kĩ thuật súng phun sơn Anest Iwata W400
Mã hàng
Hạng mục W-400-122G W-400-132G W-400-142G
       
Chủng loại súng Bình trên
Đường kính bec
(mm)
1.2 1.3 1.4
Áp lực hơi phun
(MPa)
0.20 0.29 0.20 0.29 0.20 0.29
Áp lực nắp chụp
(MPa)
- - -
Lượng hơi tiêu thụ
(L/min)
280 370 280 370 280 370
Lưu lượng sơn ra
(mL/min)
140 160 160 200 210 265
Bản rộng
(mm)
230 250 260 300 280 320
Độ mịn
Độ mịn tổng thể      
Dạng nắp chụp LV2
Công suất máy nén khí
(kW)
1.5  2.2 1.5  2.2 1.5  2.2
Khối lượng
(g)
380
Ứng dụng Automotive refinishing
(touch-upstop coat)

  Mã hàng
Hạng mục W-400-162G W-400-182G W-400-251G
Mã hàng cũ W-89-15K2G
W-89-15K5G
W-89-15R5G
W-89-20R5G W-89-25W5G
Chủng loại súng Bình trên
Đường kính bec
(mm)
1.6 1.8 2.5
Áp lực hơi phun
(MPa)
0.20 0.29 0.20 0.29 0.29
Áp lực nắp chụp
(MPa)
- - -
Lượng hơi tiêu thụ
(L/min)
280 370 290 380 360
Lưu lượng sơn ra
(mL/min)
240 310 320 400 580
Bản rộng
(mm)
300 340 280 320 340
Độ mịn    
Độ mịn tổng thể  
Dạng nắp chụp LV2 LV1 W1
Công suất máy nén khí
(kW)
1.5  2.2 1.5  2.2 1.5  2.2
Khối lượng
(g)
380
Ứng dụng Automotive refinishing
(touch-upstop coat)
clear medium/
high viscosity
Primer high viscosity
Tầm phun: 250mm
Độ đậm đặc sơn: 22 sec. (20 sec./male NK-2).
Đầu nối sơn G 1/4(male), đầu nối hơi G 1/4
 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
/* */