Súng Phun Sơn Anest Iwata W77

Súng phun sơn Anest Iwata W77 chuyên dụng cho ngành gốm, tàu thủy, nội thất,....

Súng Phun Sơn Anest Iwata W77

 

Hãng sản xuất  :  Anest Iwata

Xuất xứ            :  Nhật Bản

Thông số kĩ thuât súng phun sơn Anest Iwata W77

 

Chủng loại

Bộ phận

W-77-0

W-77-02

 

Áp lực

Đường kính kim + bec
(mm)

1.2

1.2

Khoảng cách sơn
(mm)

250

Áp lực hơi phun
(MPa)

0.34

Lượng hơi tiêu thụ 
(L/min)

430

420

Lưu lượng sơn ra
(mL/min)

480

480

Bản rộng
(mm)

445

400

Công suất máy nén khí
(kW)

2.2 3.7

Trọng lượng
(g)

550

Bình chứa sơn

Nồi trộn sơn, Bơm sơn

 

 

Chủng loại

Bộ phận

W-77-1S

W-77-11S

W-77-12S

 

Bình dưới

Đường kính kim + bec
(mm)

1.5

1.5

1.5

Khoảng cách sơn
(mm)

250

Áp lực hơi phun
(MPa)

0.34

Lượng hơi tiêu thụ 
(L/min)

180

290

370

Lưu lượng sơn ra
(mL/min)

255

255

255

Bản rộng
(mm)

210

260

230

Công suất máy nén khí
(kW)

0.75 1.5

1.5 2.2

2.2 3.7

Trọng lượng
(g)

550

Bình chứa sơn

PC-1 (1000mL) 
PCL-10B-3 (1000mL) 
PCL-7B-3(700mL) 
PC-19R(1000mL)

 

 

Chủng loại

Bộ phận

W-77-2S

W-77-21S

W-77-3S

 

Bình dưới

Đường kính kim + bec
(mm)

2.0

2.0

2.5

Khoảng cách sơn
(mm)

250

Áp lực hơi phun
(MPa)

0.34

Lượng hơi tiêu thụ 
(L/min)

250

340

325

Lưu lượng sơn ra
(mL/min)

345

350

435

Bản rộng
(mm)

255

270

280

Công suất máy nén khí
(kW)

1.5

1.5 2.2

Trọng lượng
(g)

550

Bình chứa sơn

PC-1 (1000mL)
PCL-10B-3 (1000mL)
PCL-7B-3(700mL)
PC-19R(1000mL)

 

 

Chủng loại

Bộ phận

W-77-1G

W-77-11G

W-77-12G

 

Bình trên

Đường kính kim + bec
(mm)

1.5

1.5

1.5

Khoảng cách sơn
(mm)

250

Áp lực hơi phun
(MPa)

0.34

Lượng hơi tiêu thụ 
(L/min)

180

290

370

Lưu lượng sơn ra
(mL/min)

285

285

285

Bản rộng
(mm)

230

290

255

Công suất máy nén khí
(kW)

0.75 1.5

1.5 2.2

2.2 3.7

Trọng lượng
(g)

550

Bình chứa sơn

PCG-6P-3(600mL) 
PC-4(400mL) 
PC-400S-3L(400ml)

 

 

Chủng loại

Bộ phận

W-77-2G

W-77-21G

W-77-3G

 

Bình trên

Đường kính kim + bec
(mm)

2.0

2.0

2.5

Khoảng cách sơn
(mm)

250

Áp lực hơi phun
(MPa)

0.34

Lượng hơi tiêu thụ 
(L/min)

250

340

325

Lưu lượng sơn ra
(mL/min)

390

390

485

Bản rộng
(mm)

290

335

330

Công suất máy nén khí
(kW)

1.5

1.5 2.2

Trọng lượng
(g)

550

Bình chứa sơn

PCG-6P-3(600mL) 
PC-4(400mL) 
PC-400S-3L(400ml)

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
/* */