SÚNG PHUN SƠN TỰ ĐỘNG ANEST IWATA

Cung cấp súng phun sơn tự động Anest Iwata của Nhật áp lực thấp

Chuyên cung cấp súng phun sơn tự động Anest Iwata áp lực thấp dùng trong ngành gỗ, nội thất, kim loại, nhựa ...Với các dòng sản phẩm đa chủng loai thích ứng vời từng sản phẩm và hệ thống ,độ nhớt của sơn mà bạn có thể lựa chon cây súng phun sơn tự động phù hợp nhất hãng Anest Iwata

/* */