CẦN NỐI DÀI MÁY PHUN SƠN-PHUN BỘT

CẦN NỐI DÀI GIÚP PHUN ĐƯỢC KHOẢNG CÁCH XA NHƯ TRẦN NHÀ ,LAN CANG ...

CẦN NỐI DÀI MÁY PHUN SƠN-PHUN BỘT

CẦN NỐI GỒM 0,5 MÉT

                            1 MÉT

                           1,5 MÉT

                              2 MÉT

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
/* */