Máy bơm màng ,nồi trôn sơn

Máy bơm màng ,nồi trôn sơn

Cung cấp các loại loai máy máy bơm màng Prona ,Iwata ,Yunica dùng hơi khí nén .Nồi trộn sơn Prona 10lit ,20it ,40 lit ,60 lit ,và các hãng của Iwata ,Yunica

/* */