Súng phun sơn Anest Iwata


W77

Sử dụng cho ngành gốm, tàu thủy, nội thất,....


Còn hàng

Model
Item W-77-0 W-77-02
Type of feed Pressure
Fluid nozzleorifice
(mm)
1.2 1.2
Spray distance
(mm)
250
Atomizing air pressure
(MPa)
0.34
Air consumption
(L/min)
430 420
Fluid output
(mL/min)
480 480
Pattern width
(mm)
445 400
Required air compressor
(kW)
2.2  3.7
Mass
(g)
550
Standard container or cup Paint tanks 
diaphragm paint tanks

 

  Model
Item W-77-1S W-77-11S W-77-12S
Type of feed Suction
Fluid nozzle orifice
(mm)
1.5 1.5 1.5
Spray distance
(mm)
250
Atomizing air pressure
(MPa)
0.34
Air consumption
(L/min)
180 290 370
Fluid output
(mL/min)
255 255 255
Pattern width
(mm)
210 260 230
Required air compressor
(kW)
0.75  1.5 1.5  2.2 2.2  3.7
Mass
(g)
550
Standard container or cup Container 
PC-1 (1000mL) 
PCL-10B-3 (1000mL) 
PCL-7B-3(700mL) 
PC-19R(1000mL)

 

  Model
Item W-77-2S W-77-21S W-77-3S
Type of feed Suction
Fluid nozzle orifice
(mm)
2.0 2.0 2.5
Spray distance
(mm)
250
Atomizing air pressure
(MPa)
0.34
Air consumption
(L/min)
250 340 325
Fluid output
(mL/min)
345 350 435
Pattern width
(mm)
255 270 280
Required air compressor
(kW)
1.5 1.5  2.2
Mass
(g)
550
Standard container or cup Container
PC-1 (1000mL)
PCL-10B-3 (1000mL)
PCL-7B-3(700mL)
PC-19R(1000mL)

 

  Model
Item W-77-1G W-77-11G W-77-12G
Type of feed Gravity
Fluid nozzle orifice
(mm)
1.5 1.5 1.5
Spray distance
(mm)
250
Atomizing air pressure
(MPa)
0.34
Air consumption
(L/min)
180 290 370
Fluid output
(mL/min)
285 285 285
Pattern width
(mm)
230 290 255
Required air compressor
(kW)
0.75  1.5 1.5  2.2 2.2  3.7
Mass
(g)
550
Standard container or cup Side mount cup 
PCG-6P-3(600mL) 
PC-4(400mL) 
PC-400S-3L(400ml) stainless steel cup with leg

 

  Model
Item W-77-2G W-77-21G W-77-3G
Type of feed Gravity
Fluid nozzle orifice
(mm)
2.0 2.0 2.5
Spray distance
(mm)
250
Atomizing air pressure
(MPa)
0.34
Air consumption
(L/min)
250 340 325
Fluid output
(mL/min)
390 390 485
Pattern width
(mm)
290 335 330
Required air compressor
(kW)
1.5 1.5  2.2
Mass
(g)
550
Standard container or cup Side mount cup 
PCG-6P-3(600mL) 
PC-4(400mL) 
PC-400S-3L(400ml) stainless steel cup with leg
 

 

  • Đánh giá của bạn

Sản phẩm liên quan

súng phun sơn Anest Iwata

- Súng phun sơn W71 là loại súng chuyên dùng cho ngành gỗ: sơn PU, sơn UV, sơn NC - Sản xuất tại Đài Loan thuộc hệ thống nhà máy IWATA.

Súng sơn Anest Iwata

Sử dụng cho ngành: gỗ, nội thất, ô tô, mỹ phẩm,...

súng phun sơn Anest Iwata

sử dụng cho ngành: ô tô, gỗ, điện thoại, máy tính,....

súng phun sơn Anest Iwata

- Súng phun sơn W71 là loại súng chuyên dùng cho ngành gỗ: sơn PU, sơn UV, sơn NC - Sản xuất tại Đài Loan thuộc hệ thống nhà máy IWATA.

Súng phun sơn Anest Iwata

Sử dụng cho ngành gốm, tàu thủy, nội thất,....

Súng sơn Anest Iwata

Sử dụng cho ngành: gỗ, nội thất, ô tô, mỹ phẩm,...

súng phun sơn Anest Iwata

sử dụng cho ngành: ô tô, gỗ, điện thoại, máy tính,....

Súng phun sơn Anest Iwata

Sử dụng cho ngành: gỗ, cơ khí, y khoa, nhựa,...
Đã thêm vào giỏ hàng